Årsmöte 2018 Hyresgästföreningen Hyresgäster i Helsingborgshem

  • Helsingborg

Välkommen på årsmöte för Hyresgästföreningen Hyresgäster i Helsingborgshem onsdag 21 mars 2018.

ordförandeklubba

Årsmötet är ett bra tillfälle för dig att få information om ditt hem och vad som händer i just ditt bostadsområde. Vill du dessutom engagera dig mer och bli aktiv i bostadsområdet är det mycket välkommet. På årsmötet får du också vara med och rösta om vilka personer som ska representera dig i ditt område kommande period. 

Handlingar finns att hämta på förhand på regionskontoret Järnvägsgatan 18 C, Helsingborg. Det bjuds på lättare mat så anmäl dig senast 14 mars. Ange "Årsmöte Hyresgästföreningen Hyresgäster i Helsingborgshem", ditt namn, samt eventuell specialkost. 

Anmälan:
Telefon: 010-459 17 41
E-post: norraskane@hyresgastforeningen.se

Kontaktperson: Marianne Knutson, marianneknutson@gmail.com, 0705-10 15 19

Händer just nu i Skåne

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.