Adventskaffe i Ängelholm

  • Ängelholm

Välkommen alla hyresgäster!

Vi fikar med lite jultema i föreningens lokal.

Anmäl dig senast den 9 decmber till 076-7703 378 eller lh.engelholmshem@gmail.com

Varmt välkomna!

Kontaktperson: Loo Lindell, loolindell@gmail.com, 073-158 40 15

Händer just nu i Skåne