Sopskola i två delar

  • Vimmerby

Välkommen på sopskola i två delar

Varför ska vi källsortera?
Hur ska vi sortera vårt avfall?

Alla hyresgäster är välkomna!

Vi bjuder på fika.

Kontaktperson: Irene Johansson, 010-459 21 41

Händer just nu i Kalmar län