Sopskola del 1 (på gamla Vimarhem)

  • Vimmerby

Vill du veta mer om sopsortering?

Välkommen på sopskola i två delar då vi går igenom de olika sorteringarna.

Varför ska man sortera sina sopor?

Hur sorterar man?

Vad händer med våra sopor?

Vi bjuder på kvällsfika.

Måndag den 2 september går vi igenom del 2

Alla hyresgäster är välkomna!

Kontaktperson: Irene Johansson, 010-459 21 41

Händer just nu i Kalmar län