Kurs: Påverka samhällsutvecklingen på kommunnivå – Vi lär dig knepen

Utbildningens fokus ligger på grundläggande bostadspolitik på kommunnivå. Du får lära dig hur kommunens organisation ser ut och vilka beslut som kommuner fattar som påverkar hyresgästerna direkt eller indirekt. Du får också lära dig var, hur och vem som fattar dessa kommunala beslut och hur vi kan påverka beslutens innehåll i en gynnsam riktning för hyresgästerna.

Målgrupp: förtroendevalda.

Datum och plats
9 april med uppföljningsträff den 9 maj, Alvesta
18 september, Visby

Inbjudan till kursen skickas via e-post när det närmar sig. Håll utkik i din mailbox. Har du inte lämnat in din e-postadress till oss? Vänligen uppdatera din medlemsprofil hos oss.

Kontaktperson: Marita Jonsson, marita.jonsson@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 45

Händer just nu i Gotlands län