Invigning av väggmålning

I samband med Råslättsdagen invigs Råslätts nya konstverk som skapats av Råslätts ungdomar. Verket har tydlig koppling till stadsdelen och har utarbetats under ett sommarprojekt som bedrivits inom Hyresgästföreningen

Projektet har varit en samverkan mellan Hyresgästföreningen, Vätterhem och Jönköpings kommun och har haft som syfte att engagera ungdomar i demokratiska processer för att påverka utformningen av sina närmiljöer. Konstverket har varit ett av många resultat i arbetet.

Kontaktperson: Fatima Alani, Fatima.al-ani@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 00

Händer just nu i Jönköpings län