Bomöte i Överum

  • Västervik

Vilka frågor tycker du är viktiga?

Medverkar på bomötet gör Agne Björkgren och hans efterträdare, fastighetsskötare samt Irene Johansson, Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

- Bostadsbolaget informerar

- Hyresgästföreningen informerar

- Vi avhandlar allmänna frågor i bostadsområdet

Dina synpunkter är viktiga.

Vi bjuder på fika

Alla hyresgäster är välkomna!

Kontaktperson: Irene Johansson, irene.johansson@hyresgastforeningen.se, 010-45 92 141

Händer just nu i Kalmar län