Bomöte för Sandholmen

  • Västervik

Kom ner och lämna dina synpunkter

Irene Johansson verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen. Fredrik Andersson förvaltare på Bostadsbolaget och områdets fastighetsskötare medverkar.

Vi kommer att prata om:

Information vad händer - Utemiljön - Gemensamma ytor - Dina synpunkter

Alla hyresgäster är välkomna.

Kontaktperson: Irene Johansson, 010-459 21 41

Händer just nu i Kalmar län