Vad du gör och säger spelar roll!

Kom och bli inspirerad av Christine, Olle och Mary.

Tre föreläsare

Här är chansen för dig som medlem att få veta mer om valberedningsarbetet och hur viktigt och roligt det är. Välkommen till en inspirationsdag som dessutom erbjuder en fantastisk möjlighet till insikt i hur vi påverkar varandra.

Att väljas in i en valberedning är det bästa sättet att skaffa inflytande över vilka som ska föreslås leda och representera Hyresgästföreningen och medlemmarna. Att välja in rätt personer till valberedningen är lika avgörande för en framgångsrik verksamhet som ett bra valberedningsarbete.

Inspirationsdagen är gratis.
Vi bjuder på lunch, fika och reseersättning.
Det finns inga krav på att ingå i en valberedning efter kursen.

Anmäl dig senast den 2 november till Charlotta Jakobsson.

Välkommen!

Kontaktperson: Charlotta Jakobsson , charlotta.jakobsson@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 73

Händer just nu i Blekinge

  • Inga träffar

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.