Vill du påverka din hyra och ditt boende?

Välkommen att prata boende, hyror och möjligheter att påverka.

Den 25 september bjuder Hyresgästföreningen in er studenter där vi berättar om hur du kan vara med och påverka din hyra, ditt boende eller engagera dig bostadspolitiskt. 

Vi kommer även att informera er studenter om vikten av att engagera sig i förhandlingsdelegationer, det är där ni har störst chans att påverka hyresnivåerna.

Varmt välkommen till Multisalen måndag den 25:e september kl 17:15. 

Vi bjuder på fika! 

Alla studenter hälsas hjärtligt välkomna 

Eventuella frågor besvaras av Edit Tornerhjelm, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen, edit.tornerhjelm@hyresgastforeningen.se  

Kontaktperson: Edit Tornerhjelm, edit.tornerhjelm@hyresgastforeningen.se

Händer just nu i Blekinge

  • Inga träffar