Välkommen till Bostadsmöte

  • Oskarshamn

Träffa bostadsföretagets nya förvaltare Mikael Karlsson tillsammans med Fredrik Larsén, teknisk chef och bovärden Calle Östman.

Vi bjuder på fika

Har du frågor kontakta: Kurt Eriksson, telefon 0491-162 79

Händer just nu i Kalmar län