Uppföljning av trygghetsvandring

Vi följer upp vad som gjorts och inte gjorts på gårdarna.

Vi bjuder på fika!

Vid frågor, kontakta Ewa Karlsson på telefon: 076 250 50 32

Boinflytande är hyresgästernas möjlighet till
inflytande över sitt boende och bostadsområde.
Du kan påverka ditt boende på många sätt.
Har du en bra idé?

Plats: Röda Stugan

Tid: Tisdagen den 3 november klockan 18.00-19.30

Händer just nu i Östergötland