Trygghetsvandring

Trygghetsvandra i ditt bostadsområde!

Nu har du tillfälle att berätta om hur du upplever ditt bostadsområde ur ett trygghetsperspektiv. Tillsammans ringar vi in de platser vi behöver fokusera på och förbättra. Målsättningen är att alla ska känna sig trygga där de bor.

För vem är en trygghetsvandring?
Vi bjuder in hyresgäster och verksamma aktörer i området. Vandringen arrangeras i samarbete mellan Hyresgästföreningen, GotlandsHem och Tryggare Gotland.

Hur går det till?
Träffen börjar med en samling i kvarterslokalen och indelning av grupper. Du väljer den runda som intresserar dig mest. De tankar och synpunkter som kommer upp noteras och sammanfattas vid återsamlingen. Vi avslutar med fika och pratar om hur vi tillsammans kan gå vidare för att öka tryggheten.

Kan du inte delta får du gärna höra av dig med synpunkter till den lokala hyresgästföreningen.

Hoppas att vi ses på trygghetsvandringen!

Kontaktperson: Gabriella Langheim, 073-65 63 913

Händer just nu i Gotlands län

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.