Trygghetsvandring

  • Karlskrona

Alla hyresgäster i Marieberg och Gullaberg är välkomna att delta i trygghetsvandring i bostadsområdet.

Vi samlas i fritidslokalen på Mariebergsvägen 1,

klockan 18.00 den 23 november.

Vi går tillsammans genom bostadsområdet och tittar bland annat på belysning.

För mer information, kontakta: Edit Tornerhjelm
telefon: 010 459 21 71

Händer just nu i Blekinge