Trygghetsvandra på Trossö

Trygghetsvandra med Brottsförebyggande rådet på Trossö

Brottsförebyggande rådet på Trossö inbjuder till trygghetsvandring på Trossö.

När: Torsdag den 23 november med samling klockan 18på Porslinan, Östra Hamngatan 7.

Hur går det till: Vi samlas på Porslinan och går därefter tillsammans en förutbestämd runda runt centrala Trossö. Du ges möjlighet att prata om platser och saker som du eventuellt upplever som otrygga. Sen samlas vi vid utgångspunkten över en kopp kaffe och sammanställer våra synpunkter och diskuterar möjliga åtgärder.

Deltagare: Bland annat deltar olika förvaltningar inom kommunen, Hyresgästföreningen, Polisen samt förhoppningsvis ni som bor på Trossö

Anmälan: senast fredag 17 november till Wilma Flintzberg på Fältgruppen, wilma.flintzberg@karlskrona.se

Varmt välkommen                            

Kontaktperson: Wilma Flintzberg, wilma.flintzberg@karlskrona.se

Händer just nu i Blekinge