Trivselträffar

  • Vimmerby

Välkommen till våra trivselkvällar i fritidslokalen på Norra Storgatan 2 i Södra Vi.

Vi träffas i lokalen varandra fredag och umgås och fikar och spelar bingo tillsammans.

Ibland kan en trivselträff ändras och bli en musikkväll eller något annaat trevligt.

Kontaktperson: Selly Berggren, telefon 0492-206 31

Händer just nu i Kalmar län