Trivseldag och Bostadsmöte

  • Linköping

Alla hyresgäster är välkomna till en kul dag ute i området med efterföljande bostadsmöte.

Vi börjar med en trevlig eftermiddag ute med korvgrillning och tipspromenad. Bostadsmötet kommer sedan att hållas i hyresgästlokalen 89:an.

Vid dåligt väder flyttar vi in aktiviteterna i hyresgästlokalen 89:an.

Välkommen!
Hyresgästföreningen Eskadern

Kontaktperson: Shahram Nikpour, 070 580 18 07

Händer just nu i Östergötland