Trastendagen

Äntligen dags för Trastendagen 2015.

Vi håller till på Traststigen 5 och kommer att bjuda på en underhållande eftermiddag med 

  • Underhållare Sture Wahlberg
  • Hoppborg
  • Kaffe/bulle
  • Tävlingar med priser
  • Besök av räddningstjänsten
  • Uppvisning av nya kolonilotterna i området
  • och mycket mera

Kontaktperson: Johan Hammarström, Hyresgästföreningen
Telefon: 010 459 21 37 
E-post: johan.hammarstrom@hyresgastforeningen.se  

Händer just nu i Jönköpings län

  • Inga träffar