Temakväll på Brevik

  • Västervik

Vill du veta mer om södra delen i Västervik?

Anita Johansson kommer och föreläser och visar bilder från Södra Västervik förr i tiden.

Vi bjuder på kvällsfika.

Alla hyresgäster är välkomna.

Kontaktperson: Anneli Karlsson, 0737 61 62 37

Händer just nu i Kalmar län