Levande mötesplats

Hur kan vi skapa en levande mötesplats på Frälsegårdsvägen?

På träffen kommer vi att diskutera:

  • Hur kan vi skapa en mötesplats för alla boende på Frälsegårdsvägen
  • Vilka aktiviteter ni skulle vilja ha på området
  • Hur ni vill använda kvarterslokalen 

Alla hyresgäster boende i området är välkomna!

Kontaktperson: Elwe och Birgitta Andersson, 0768 788 950

Händer just nu i Blekinge

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.