Sopskola del 2 på Gamla Vimarhem

  • Vimmerby

Vill du veta hur sopsortering går till?

Nu är det dags för den andra delen av sopskolan.

Varför ska man sortera?

Hur sorterar man?

Vad händer med våra sopor?

Vi bjuder på kvällsfika.

Alla hyresgäster är välkomna!

Kontaktperson: Irene Johansson, 010-459 21 41

Händer just nu i Kalmar län