Sopskola del 1 och 2

  • Västervik

Vill du veta mer om källsortering i bostadsområdet?

Varför ska vi sortera?
Hur sorterar man?
Vad händer med våra sopor?

Vi bjuder på kvällsfika!

Kontaktperson: Inger Ingmarsson, 070-841 00 12

Händer just nu i Kalmar län