Sophanteringen på Galgamarken

  • Karlskrona

Hur ser du på sophanteringen på Galgamarken?

Vi bjuder in till ett möte för att samtala kring sophanteringen på området.

  • Hur skulle den kunna bli bättre
  • Vilka behov finns

Alla hyresgäster hälsas välkomna

Vi träffas i fritidslokalen på Snapphanevägen 3A.

Eventuella frågor besvaras av Edit Tornerhjelm, verksamhetsutvecklare Hyresgästföreningen,
Telefon: 010-459 21 71
E-post: edit.tornerhjelm@hyresgastforeningen.se

Händer just nu i Blekinge