Ryds Återbruksbod

  • Linköping

Välkommen till vår återbruksbod!

Alla är välkomna!

Öppettider: Tisdagar och torsdagar, klockan 17.00-20.00

Plats: Rydsvägen 66

Har du saker som du vill bli av med?
Kontakta Bo Svensson,
Telefon 013-17 27 65 eller 070 414 71 90

Välkommen!

Händer just nu i Östergötland