Politikerträff på Viborgsgatan

  • Västervik

Kom ner och samtal med oss och politiker.

Vi har ställt 5 frågor till våra politiker. Ni höra vad de anser om bostadspolitiken i Västervik.

Öppen diskussion.

Välkommen

Kontaktperson: Kenneth Jansson, 070 21 556 21

Händer just nu i Kalmar län