Loppis

  • Vadstena

Välkommen på loppis!

Max 14 bord. Ett bord per person, men fler i mån av plats.
Ingen kostnad för bordsplats.

Kaffe och kokt korv finns till självkostnadspris.

Anmälan senast den 5 november till Åsa Andersson
Telefon: 070 849 42 22
E-post: hyresgastforeningenvadstena@gmail.com

Plats: Närlokalen på Jakobs Gärde (Borgmästaregatan 35)

Tid: Lördagen den 7 november klockan 10.00-15.00

Händer just nu i Östergötland