Julfest i Rödeby

  • Karlskrona

Välkommen till julfest lördagen den 5 december klockan 15.00 i fritidslokalen, Skogsstigen 1 B.

Vi bjuder alla Hyresgästföreningens medlemmar i området på julfest. Vi bjuder på julmat, men du får ta med egen dryck själv.

Anmäl ditt deltagande till Birgitta Nilsson på 0708-48 61 62 senast den 27 novemeber.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomma

Lokala Hyresgästföreningen

Händer just nu i Blekinge