Informationsmöte för hyresgäster hos Amasten i Bräkne-Hoby

Välkomna, alla hyresgäster hos Amasten i Bräkne-Hoby, till informationsmöte om möjligheter till organisering och inflytande!

Träffa oss i Hyresgästföreningen och Amasten.

Vi kommer att diskutera upplevda problem kring tömning av trädgårdsavfall samt vilka möjligheter ni har att organisera er i form av lokal hyresgästförening i området.

* Från Hyresgästföreningen deltar Josefin Andersson, Annelie Robertsson och Urban Jönsson.

* Från Amasten deltar Jonas Hallström.

* Självklart får ni möjlighet att ställa era hyresgästfrågor direkt till oss.

 

Eventuella frågor innan mötet besvaras av Josefin Andersson, ärendehandläggare 010-459 21 10, Annelie Robertsson, verksamhetsutvecklare 010-459 21 75 eller Urban Jönsson, föreningsordförande 070-699 04 26.

Kontaktperson: Urban Jönsson, urban.jonsson@home.se, 070-699 04 26

Händer just nu i Blekinge

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.