Hyresgästmöte

  • Västervik

Kom ner och tala om vilka frågor du tycker Hyresgästföreningen ska driva.

  • Information från Västerviksföreningsstyrelse
  • Övriga frågor
  • Öppen diskussion

Vi bjuder på kvällsfika!

Kontaktperson: Kenneth Jansson, 0702 15 56 21

Händer just nu i Kalmar län