Hyresgästmöte

  • Mjölby

Alla Bostadsbolagets hyresgäster är välkomna!

Vi pratar omorganisation, kundundersökningar och utemiljö.

Medverkande: Johanna Edenblad, verksamhetsutvecklare och Kristina Selvin, Föreningsstyrelsen
Bostadsbolaget: Torbjörn Olsson, VD och Jan Wistfors, områdeschef

Vi bjuder på fika!

Plats: Lokalen Kommunens träffpunkt, Ramstadsgatan 4 A

Tid: Onsdagen den 9 december, klockan 17.30-18.30

Hjärtligt välkommen!

 

Händer just nu i Östergötland