Hyresgästmöte

  • Mjölby

Alla Bostadsbolagets hyresgäster är välkomna!

Vi pratar omorganisation, kundundersökningar, utemiljö och parkeringar.

Medverkande: Johanna Edenblad, verksamhetsutvecklare och Beth Sneijder, Föreningsstyrelsen
Bostadsbolaget: Torbjörn Olsson, VD och Jan Wistfors, områdeschef

Vi bjuder på fika!

Plats: Röda stugan, Trojenborg

Tid: Tisdagen den 8 december, klockan 17.30-18.30

Hjärtligt välkommen!

Händer just nu i Östergötland