Hyresgästmöte

  • Mjölby

Alla Bostadsbolagets hyresgäster är välkomna!

Vi pratar omorganisation, kundundersökning, utemiljö och värme.

Medverkande:
Hyresgästföreningen: Kristina Selvin, Föreningsstyrelsen och Johanna Edenblad, verksamhetsutvecklare
Bostadsbolaget: Torbjörn Olsson, VD och Peter Gustavsson, områdeschef

Vi bjuder på fika!

Plats: Närlokalen, Sågverkstomten, Magasinsvägen 24

Tid: Torsdagen den 26 november, klockan 17.30-18.30

Hjärtligt välkommen!

Händer just nu i Östergötland