Hyresgästmöte på Prästgårdshöjden

  • Västervik

Kom ner och lämna dina synpunkter.

  • Information från Hyresgästföreningen
  • Övriga frågor
  • Öppen diskussion

Vi bjuder på kvällsfika!

Kontaktperson: Kenneth Jansson, 070 21 556 21

Händer just nu i Kalmar län