Hyresgästmöte på Midgård

Har du något du undrar över eller vill lyfta kom ner och ställ dina frågor.

Ann-Sofie Boberg avfallsingenjör kommer och pratar om Västerviks avfallsplan.

Undrar du över något kom ner och fråga.

Representant från Föreningsstyrelsen kommer och informerar från Hyresgästföreningen.

Vi bjuder på kvällsfika.

Kontaktperson: Kenneth Jansson, 0702 15 56 21

Händer just nu i Kalmar län