Hur kan vi utveckla Esplanaden?

Välkomna att diskutera hur vi ska utveckla Esplanaden.

Vi kommer tillsammans prata utifrån följande:

* Uppdraget som lokalansvarig
* Vad är viktigt för dig för att förbättra området?  
* Vilka aktiviteter vill du se i området? 

Vid frågor kontakta: Edit Tornerhjelm, verksamhetsutvecklare Hyresgäst-föreningen  Telefon: 010-4592171
Mail: edit.tornerhjelm@hyresgastforeningen.se 

Varmt välkomna

Kontaktperson: Edit Tornerhjelm, edit.tornerhjelm@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 71

Händer just nu i Blekinge

  • Inga träffar