Gubbafika på Lassaskog

  • Växjö

Vi startar ett Gubbafik i Kvarterslokalen på Lassaskog tisdagen den 13 oktober klockan 14.00-16.00

Vi har även öppet följande tisdagar:

  • 27 oktober
  • 10 november
  • 24 november

Kaffe och fikabröd till självkostnadspris

Alla hjärtligt välkomna

Hyresgästföreningen Lassaskog/Ringsberg

Händer just nu i Kronoberg

  • Inga träffar