Förhandlingsutbildning steg 1

Utbildningen ger grundläggande kunskap om förhandlingssystemet, hur Hyresgästföreningen organiserar sig inom förhandlingsverksamheten samt uppdraget i en förhandlingsdelegation.

Innehåll förhandling steg 1

  • Hyresgästföreningens mål
  • Förhandlingsorganisationen
  • Varför vi förhandlar och vad styr förhandlingsarbetet
  • Vad påverkar hyran
  • Förhandlingsdelegationens roll och arbetssätt

Målgrupp
Nyvalda ledamöter i stor förhandlingsdelegation samt de som inte tidigare deltagit i Förhandlingsutbildning, steg 1.

Kontaktperson: Marita Jonsson, marita.jonsson@hyresgastforeningen.se, 010-459 21 45

Datum och plats
Kursen genomförs som en heldagskurs på följande platser:

21 maj, Alvesta
22 maj, Jönköping
23 maj, Linköping

Steg 1 och 2 på Gotland
17-18 maj, Visby
Kursen genomförs som en tvådagarsskurs.

Händer just nu i Gotlands län