Föreläsning om 72 timmar, Gunnebo

  • Västervik

Är du förberedd när en kris inträffar i samhället?

Vi har bjudit in föreläsaren Jan Martinsson som kommer att prata och informera oss om "Vid händelser av Storm - Översvämning - Terrorattentat".

Alla hyresgäster är hjärtligt välkomna!

Kontaktperson: Elisabeth Allanko, 0490-235 00

Händer just nu i Kalmar län