Filmcirkel på Väderkvarnsbacken i Växjö

  • Växjö

En filmcirkel, fyra onsdagskvällar kl 18.00 med början den 23 september. Vi ser en film vid varje tillfälle och efteråt samtalar vi om filmen.

Hyresgästföreningen bjuder på fika.
Tider: onsdagar kl 18.00 den:

  • 23 september
  • 14 oktober
  • 4 november
  • 25 november

Anmälan görs till Eva Jansson senast den 21 september på
e-post: evajansson05@gmail.com 
eller på tel. 073-034 97 05!

Händer just nu i Kronoberg