Bostadsmöte

  • Linköping

Alla hyresgäster är välkomna på mötet.

Vi kommer att gå igenom era synpunkter från mötet som genomfördes med områdesansvarige Terje Berentsen den 8 juni.

Vi bjuder på adventsfika!

Vid frågor, kontakta Jane Carlsson
Telefon: 010-459 21 38
E-post: jane.carlsson@hyresgastforeningen.se

Plats: Hyresgästlokalen på Morgongatan 44

Tid: Onsdagen den 9 december, klockan 18.00

Välkommen!

Händer just nu i Östergötland