Bostadsmöte

  • Mjölby

Till samtliga hyresgäster boende på Prästgårdsliden.

Vi hälsar dig välkommen till en träff där du har möjlighet att vara med och påverka ditt boende tillsammans med dina grannar.

Tid: Torsdag den 12 november, klockan 17.30-18.30

Plats: Hyresgästlokalen, Prästgårdsliden 10

Vi bjuder på fika!

Medverkande: Hyresgästföreningen: Kristina Selvin, föreningsstyrelsen och Johanna Edenblad, verksamhetsutvecklare
Bostadsbolaget: Torbjörn Olsson, VD och Jan Wistfors, områdeschef

Vi pratar omorganisation, kundundersökning, värme och yttre miljö.

Vi vill att du som hyresgäst känner till dina möjligheter och deltar i den omfattning du själv avgör. Vi vill alltid höra vad du tycker om olika förslag så därför är det viktigt att du kommer.

Boinflytande handlar om att påverka: tvättstugefrågor, ordningsfrågor, utemiljö, skötsel, lekplatser, sophantering, områdets utseende, lokalvård, trafikfrågor, parkeringar, underhåll, ekonomi, ja allt från frågor gällande barn och ungdomar till äldreomsorgsfrågor.

Välkomna!

Händer just nu i Östergötland