Bostadsmöte

  • Linköping

Välkommen på informationsmöte!

Anna Johansson från Riksbyggen informerar om deras nya organisation

Jane Carlsson från Hyresgästföreningen berättar om hur vi kan jobba med boinflytande

Styrelsen informerar om kommande verksamhet

Plats: Gröna huset, Björkliden 233

Tid: Tisdag 20 oktober, kl. 18.30

Välkommen!

Händer just nu i Östergötland