Bostadsmöte

Alla Ronnebyhus hyresgäster som bor på Hjorthöjden hälsas välkomna till Bomöte

Vi träffas den 8 oktober klockan 17.30 i fritidslokalen.

På dagordningen

  • Vad händer i området?
  • Hur ser ni hyresgäster på området?
  • Finns det någon som vill engagera sig?

Välkomna!

Har du några frågor? Kontakta:
Mikael Kangas
Mikaelkangas64@gmail.com

Händer just nu i Blekinge