Bostadsmöte på Blasius

  • Ronneby

Trivs på Blasius! Bostadsmöte för dig som bor i området.

Du som bor på Blasius är välkommen till bostadsmöte i vår fritidslokal. Kom och säg vad du tycker, ställ frågor och ha synpunkter.

* Aktiviteter i området

* Representant för nya ägarna Amasten deltar

Har du en fråga du tycker att vi ska ta upp på mötet? Hör av dig till styrelsen! Ordförande Urban, 070-699 04 26.

Vi bjuder på en enkel förtäring. Välkommen!

Kontaktperson: Urban Jönsson, urban.jonsson@home.se, 070-6990426

Händer just nu i Blekinge

  • Inga träffar

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.