Bomöte på Prästgårdshöjden

  • Västervik

Kom ner och lämna dina synpunkter

Bostadsbolaget informerar vad som är på gång

Hyresgästföreningen pratar engagemang

Vad har hänt under året

Vi vill höra dina synpunkter

Vi bjuder på kvällsfika.

Kontaktperson: Irene Johansson, 010-459 21 41

Händer just nu i Kalmar län