Bomöte i Södra Vi

  • Vimmerby

Kom ner och lämna dina synpunkter!

  • Hyresgästföreningen bjuder in.
  • Personal från Vimarhem finns på plats.
  • Information vad som händer i området och vad som är på gång.
  • Vi går igenom föregående protokoll.

Vi vill höra era synpunkter.

Alla hyresgäster är välkomna.

Vi bjuder på förtäring.

Kontaktperson: Selly Berggren, 0492 206 31

Händer just nu i Kalmar län