Bomöte i Södra Vi

  • Vimmerby

Vad tycker du om ditt boende?

Du vet väl att du kan vara med och påverka det som händer i ditt bostadsområde.

Vimarhem informerar om deras planer.

Hyresgästföreningen berättar om deras verksamhet.


Vi bjuder på lite förtäring

Kontaktperson: Selly Berggren, 0492 206 31

Händer just nu i Kalmar län