Bomöte i Bullerbyn

  • Vimmerby

Välkommen till en gemensam vandring i området!

Vi går runt i bostadsområdet och diskuterar möjligheterna i området.

Vi vill gärna höra dina synpunkter.

Personal från Vimarhem och Hyresgästföreningen deltar.

Kontaktperson: Irene Johansson, 010 45 92 141

Händer just nu i Kalmar län