Bomöte på Omlastaren

Kom ner och ställ dina frågor till Hultsfreds Bostäder och Hyresgästföreningen

Hultsfreds bostäder informerar om erat bostadsområde

Vi vill gärna höra dina synpunkter och önskemål

Vad är Boinflytande?

Hur kan vi tillsammans öka trivsel och gemenskap i boendet?

Kontaktperson: Viola Norling, 0495 122 70

Händer just nu i Kalmar län

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.