Bomöte på Lilla Torget

Kom ner och ställ dina frågor till personal på Hultsfreds Bostäder och Hyresgästföreningen.

Hultsfreds Bostäder informerar om ditt bostadsområde

Vi vill gärna höra dina synpunkter och önskemål

Vad är Boinflytande?

Hur kan vi tillsammans öka trivsel och gemenskap i området?

Kontaktperson: Britt Nilsson, 0495 109 90

Händer just nu i Kalmar län

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.